Dogma | I Am || Live in Studio

“While the world is in quarantine trying to keep up with the life by going live on social media from their houses, we decided to share our live from our studio ;)
Enjoy and share – Dogma live at their studio performing “I AM…” from “Na Ne” album.

Մինչ աշխարհը կառանտինի մեջ է ու փորձում է կյանքից հետ չմնալ՝ սոցիալական ցանցերում իրենց տներից live-եր անելով, մենք էլ որոշեցինք կիսվել մեր live-ով մեր ստուդիայից
Համեցեք ու կիսվեք՝ “I AM”, “Նա-Նե” ալբոմից: